برچسب: ایمنی سرنشینان

لنت ترمز ۰

چند نکته مهم در خرید لنت ترمز خودرو

رپورتاژ: قطعات بسیار زیادی در یک خودرو به کار رفته است که شاید مهم‌ترین بخش آن را بتوان لنت ترمز دانست. لنت ترمز نقش بسیار مهمی را در کاهش سرعت و توقف خودرو ایفا...