برچسب: ایمنی

نگهداری از خودرو در فصل تابستان ۰

نگهداری از خودرو در فصل تابستان

مطابق آمار مدیریت ایمنی ترافیک بزرگراه‌های امریکا (NHTSA)، ماه‌های جولای و آگوست بیشترین تصادفات منجر به مرگ را در هنگام رانندگی ثبت می‌کنند. با اینکه افزایش حجم ترافیک، سهم زیادی در ثبت این آمار...